17-04-2012 Baetsen betrokken bij realisatie Venco Campus

Venco Campus

De Venco Groep uit Eersel bestaat uit een aantal innovatieve bedrijven die wereldwijd actief zijn met het bieden van technische oplossingen voor de pluimveesector. De Venco Groep groeit sterk en is om deze groei op te vangen bezig met de bouw van een nieuw, eivormig hoofdgebouw in een groene omgeving, de Venco Campus.

De Venco Groep gaat, in samenwerking met P&H Adviseurs Bouw- en Vastgoed uit Veldhoven, in eigen beheer de bouw van de Venco Campus realiseren. De Venco Campus wordt gebouwd met een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. Om deze ambitie concreet en zichtbaar te maken, wordt het gebouw gecertificeerd met behulp van BREEAM-NL. De Venco Campus gaat voor de kwalificatie “Excellent”.

 

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen en is oorspronkelijk ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction, onderdeel van het Engelse BRE. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. In Nederland is het Dutch Green Building Council (DGBC) licentiehouder van BREEAM en brengt deze methode als BREEAM-NL op de markt. Het doel van dit keurmerk is realisatie van duurzame gebouwen met minimale impact op het milieu.

BREEAM-NL onderscheidt duurzame kwaliteiten in 9 categorieën, te weten: Management, Gezondheid en Comfort, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie, Vervuiling.

 

BREEAM en Afval

Bij de categorie Afval wordt onder andere gekeken naar afvalmanagement. Dit onderdeel gaat in op het bevorderen van efficiënt grondstofgebruik door zinvol en effectief afvalmanagement op de bouwplaats. Hiervoor gelden drie criteria: Er moeten doelen gesteld worden om de afvalstroom, afkomstig van het bouwterrein, te minimaliseren. Het bouwafval moet gescheiden worden in verschillende afvalstromen en aangetoond moet worden dat 80% van het recyclebare bouwmateriaal wordt hergebruikt of gerecycled binnen een straal van 30 kilometer van het bouwterrein.

Onder leiding van de uitvoerder van het bouwteam, Lex Burgmans, is in de voorbereidende fase aan alle leveranciers gevraagd bij te dragen aan afvalreductie op de bouwplaats. Leveranciers denken hierdoor mee over hoe de bouwmaterialen verpakt gaan worden en hoe deze materialen afgevoerd gaan worden. Daar waar mogelijk nemen de leveranciers bijvoorbeeld zelf hun verpakkingsmateriaal mee terug voor hergebruik of recycling.

In het kader van recycling heeft Baetsen al zorg gedragen voor de aanvoer van 14.000 ton kwalitatieve granulaat voor het verbeteren van de ondergrond op de Campus.

 

Op de bouwplaats

In de planningsfase is reeds een afvalscan uitgevoerd om inzicht te krijgen welke afvalstromen het best kunnen worden gescheiden en zijn er mogelijkheden bedacht om het afval te reduceren. Op de bouwplaats draagt afvalmanager Frans Waterschoot van de firma Baetsen zorg voor het afvalmanagement door onder andere toezicht te houden op de afvalscheiding. De afvalmanager registreert en bewaakt dagelijks de afgevoerde hoeveelheden afval om een optimale afvalscheiding te verkrijgen en kostenefficiënt te werken. Op de bouwplaats zijn onder andere meerdere afvalplaatsen ingericht zodat iedereen gemakkelijk zijn afval kwijt kan.

 

Motiveren afvalscheiding

De afvalmanager legt regelmatig in een toolboxmeeting aan de bouwvakkers uit waarom het afval gescheiden wordt, hoe het afval op de Venco Campus gescheiden moet worden en wat er met het afgevoerde afval wordt gedaan bij Baetsen Recycling in Veldhoven en Son. Hierdoor krijgt  iedereen een idee waarom afvalscheiding belangrijk is en hoe dit daadwerkelijk bijdraagt aan een schoner milieu en het zuinig omgaan met grondstoffen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Baetsen en niet voor niets is hun credo: “Baetsen gaat verder”. ‘Cradle to cradle’, ‘groen ondernemen’ en ‘een beter milieu’ zijn begrippen waar Baetsen zich onophoudelijk voor inzet. Ze streven naar een afvalloze samenleving waarbij zij investeren in de beschikbare technieken voor recycling en inzameling. Zowel de Venco Campus als Baetsen streven duurzaamheid na. BREEAM is een goed instrument om invulling te geven aan die ambitie en om  de resultaten meetbaar te maken.