04-04-2012 Baetsen-Groep breidt uit met kunststoffendivisie

PERSBERICHT
Veldhoven, 4 april 2012

Door overname van de Sagittarius Recycling Groep vergroot de Baetsen-Groep zijn slagkracht op het gebied van recycling. Per 1 april 2012 kent Baetsen hiermee een zesde divisie: Baetsen Kunststoffen bv. Hiermee wordt kunststofrecycling in Nederland naar een hoger plan gebracht.


De Baetsen-Groep, eerder al actief in Transport, Recycling, Containerverhuur, Kraanverhuur en Bouwstoffen, zet hiermee een nieuwe stap in vergaande recycling. Waar post-consumer recycling van PVC binnen Europa nog in de kinderschoenen staat, zet Baetsen Kunststoffen bv zich in voor een cradle-to-cradleaanpak voor PVC, die uitzonderlijk is in Europa. Met de overname van Sagittarius zal Baetsen ook actief worden in de handel in andere kunststoffen.

Momenteel wordt van de 6 tot 7 miljoen ton PVC die jaarlijks in Europa wordt geproduceerd slechts 3% gerecycled. Onder het motto "Baetsen gaat verder" gaat de Baetsen-Groep nu ook op het gebied van kunststoffen bijdragen aan duurzame verwerking van afvalstromen. Zo wordt opvolging gegeven aan het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2), waarin het Ministerie van Infrastructuur en Milieu PVC als prioritaire afvalstroom heeft gekwalificeerd en ketengerichte aanpak als wenselijk heeft bestempeld.


De innovatieve koers die de Sagittarius Recycling Groep sinds 2006 heeft gekozen leverde de organisatie in 2009 de Innovatieprijs voor Energie en Duurzaamheid op en in 2010 werd Sagittarius gekroond tot Beste Out-of-the-box-ondernemer van Veghel. Als onderdeel van een ervaren recyclingorganisatie kan de ingezette groei en ontwikkeling worden doorgezet. Bovendien kan op termijn synergie bereikt worden door centrale inzameling van PVC.