13-02-2012 Baetsen gaat verder met Milieueducatie op basisscholen

Baetsen gaat op diverse basisscholen in Veldhoven een les verzorgen over afval (duur 1 uur). De lessen gaan plaatsvinden tijdens de milieu-educatieweek in maart van dit jaar. Doelstelling is om kinderen uit groep 6-7 (leeftijd circa 10 jaar) een sprekend en levend beeld te geven over afval: wat gebeurt er met de dingen die ze dagelijks gebruiken en weggooien en waarom is het zo belangrijk om dit te scheiden. Door het leveren van praktische kennis proberen we het gedrag van de kinderen te beïnvloeden, zodat zij weten wat het belang is van afvalscheiding en recycling.

In aansluiting op het bovenstaande hebben we het Sint-Lucas College te Boxtel gevraagd om ons te helpen met het maken van een lespakket. Onder de paraplu van creativiteit, techniek en ondernemerschap biedt mbo-college Sint-Lucas vakopleidingen voor 2- en 3-dimensionale vormgeving en creatief vakmanschap. Onze samenwerking uit zich in de ontwikkeling van een lespakket bestaande uit:

  • Een lesboekje
  • Een infographic11
  • Een (animatie) filmpje
  • Een quiz/doe-activiteit

 

De hoofdrol in onze verhaallijn wordt gespeeld door een stijlpoppetje in de vorm van een banaan. Hiermee gaan we een blauw verhaal vertellen, waaruit precies duidelijk wordt wat Baetsen doet.

 

1Een infographic is een illustratieve weergave van verschillende objecten met een combinatie  van beeld en tekst.