01-07-2010 Baetsen mag uitbreiden in Veldhoven

Baetsen mag het huidige bedrijfsterrein in Veldhoven uitbreiden.

Uitbreiding Baetsen te Veldhoven

Na een uitspraak van de Afdelding bestuursrechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan "Buitengebied 1988, partiële herziening 2007 Transport- en sorteerbedrijf aan de Locht (Baetsen)" met ingang van 30 Juni 2010 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat de bestaande activiteiten van Baetsen aan de Locht 100 te Veldhoven allemaal positief bestemd zijn en dus mogen worden voortgezet. Het betreft een uitbreiding van het bestaande bedrijsfsterrein met 3 ha.


Uitbreiding Baetsen te Veldhoven