30-07-2010 Baetsen gaat de afvalstromen van de gemeente Oosterhout verwerken.

Verwerking van de afvalstromen van de gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout

Baetsen gaat per 1 augustus de verschillende afvalstromen van de gemeente Oosterhout verwerken.
Om het logistieke traject zo efficiënt mogelijk in te delen wordt hierin een samenwerkingsverband aangegegaan met de firma Verhoeven BV.

Met de gemeente Oosterhout is een overeenkomst afgesloten voor een periode van 3 jaar.