08-03-2010 Huisvuil Best ingezameld met milieuvriendelijke aardgasvoertuigen

Huisvuil Best ingezameld met milieuvriendelijke aardgasvoertuigen

Vanaf donderdag 25 februari worden de groene en grijze containers in Best geledigd met behulp van 2 hypermoderne vrachtwagens die voorzien zijn van aardgasmotoren. Deze motoren zijn aanzienlijk schoner en stiller dan de conventionele dieselmotoren. Met name ten aanzien van de uitstoot van het zogenaamde fijnstof en stikstofoxide wordt een behoorlijke reductie behaald. Fijnstof bestaat uit kleine zwevende deeltjes in de lucht en vormt een behoorlijke bedreiging voor de volksgezondheid. Dit kan zich ondermeer uiten in luchtwegklachten, hart- en vaatziekten en zelfs voortijdige sterfte. De aanschaf van de voertuigen is het resultaat van een onlangs uitgevoerd aanbestedingstraject ten aanzien van de inzameling van huisvuil. Bij deze aanbesteding heeft de gemeente Best strikte eisen gesteld ten aanzien van de in te zetten voertuigen in relatie tot de milieubelasting hiervan.

Het startschot voor de inzameling met deze milieuvriendelijke voertuigen werd gegeven door milieuwethouder Vic Kerhoff.

Huisvuilwagen op aardgas