30-12-2009 Aanpassing Stortbelasting

Aanpassing stortbelasting

Na behandeling in de tweede kamer heeft nu de Eerste Kamer ingestemd met het belastingplan 2010. De stortbelasting ziet er nu wat anders uit dan het kabinet op Prinsjesdag had voorgesteld.

Het lage tarief en het hoge tarief gaan veel meer van elkaar verschillen dan in het oorspronkelijke Belastingplan van het kabinet stond. Het lage tarief gaat geen 40 procent omhoog maar 13,4 procent. Het hoge tarief gaat geen 8,3 procent omhoog maar 19,8 procent.

Per 1.000 kg (exclusief btw)
Voor storten van afvalstoffen:

 

 

2009

 

mutatie

2010

Reguliere tarief

€ 89,71

+

19,80%

€ 107,49

Lage tarief

€ 14,81

+

13,40%

€ 16,79

Het lage tarief is per 1 januari 2010 niet langer van toepassing op gevaarlijke afvalstoffen. Die vallen dan onder het reguliere tarief, tenzij op andere gronden het lage tarief van toepassing is (bijvoorbeeld indien de massa per volume-eenheid meer dan 1.100 kg per m3 bedraagt).