23-11-2009 Mini symposium

Uitnodiging voor mini symposium “afvalloze samenleving” op 14 december 2009

Aanleiding: Gemeenten leggen ambities vast om tot een afvalloze samenleving te komen. Het is essentieel dat hierin de komende jaren resultaten worden behaald. Baetsen wil als recyclingbedrijf graag samen met gemeenten bekijken hoe deze doelen kunnen worden behaald.

Doel: Concretisering van mogelijkheden om de komende jaren afval verder geschikt te maken voor hergebruik. Door uitwisseling van ideeën en initiatieven te komen tot praktisch uitvoerbare projecten. Inventariseren welke (on)mogelijkheden gemeenten zien om afval als grondstof te benaderen. Inzicht geven in de recyclingmogelijkheden op dit moment en te verwachtte innovaties. Inzicht geven in het landelijk afvalbeleid.

Opzet: Door inventarisatie en discussie de ideeën en ambities van gemeenten, recycling en landelijke politiek op een één lijn brengen. Baetsen Recycling zal samen met Max de Vries, voorzitter van de BRBS (Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren) inzicht geven in de ontwikkelingsrichting van de branche. Antoinette Vietsch zal als Kamerlid Afval en Milieu (CDA) inzicht geven in het landelijk afvalbeleid. Zij zullen plaats nemen in het panel. Van gemeentelijke vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij inzicht geven in de initiatieven die er zijn ten aanzien van een afvalloze samenleving.

Agenda: 14 december 2009
10.30 – 11.00:               Ontvangst
11.00 – 11.15:               Opening en voorstellen
11.15 – 12.30:               Discussie aan de hand van drie stellingen
12.30 – 13.00:               Rondleiding sorteerproces Grof Sorteerbaar Afval
13.00 – 14.00:               Lunch en mogelijkheid tot verdere discussie

Wanneer u vragen heeft kunt u deze per mail richten aan: b.hooijmaijers@baetsen.com of telefonisch contact opnemen met Bart Hooijmaijers op het volgende nummer: 06 21 88 21 03.

Wij zien het bijgevoegde aanmeldingsformulier graag tegemoet.                                                                     

Bezoekadres

Baetsen Recycling BV
Ekkersrijt 9004
5692 KA Son

Antoinette Vietsch, kamerlid Afval en milieu (CDA)

 

Antoinette Vietsch is sinds 23 mei 2002 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA.  Zij is woordvoerder bouw en afval voor het CDA. Zij is voorstander van hergebruik van afval. Milieumaatregelen moeten in haar visie niet alleen goed voor de mensheid zijn, maar ook goed voor de mensen. Milieumaatregelen kenmerken zich vaak door een hoog idealistisch gehalte. Antoinette Vietsch benadrukt dat maatregelen praktisch en uitvoerbaar moeten zijn. Dan is de kans op realisatie het grootst.

Thieu Baetsen, oprichter van de Baetsen-Groep

Als Thieu Baetsen in 1960 op 21 jarige leeftijd een kolenhandel start, kan hij niet vermoeden welke ontwikkelingen zijn onderneming nog door zal maken.

Hij zat dichtbij een vuilnisbelt en vond het vreselijk om te zien hoe daar alles op een hoop werd gegooid. Dus begon hij een recyclingbedrijf voor bouw- en sloopafval. Die visie, om afval zo veel mogelijk te recyclen en hergebruiken, zit er bij het bedrijf nog steeds in. Dit brengt ons weer een stapje dichter bij de afvalloze samenleving.

Max de Vries, Directeur BRBS

Max de Vries is sinds 2003 directeur van de BRBS. Daarvoor was hij 10 jaar als adviseur werkzaam bij milieuadviesbureaus op het gebied van materiaalhergebruik, afval en luchtemissies. 

BRBS vindt dat de verwerking van afval moet worden bepaald door de Ladder van Lansink. De recycling van afvalstoffen tot grondstof en brandstof heeft daarom het primaat en dient te worden gemaximaliseerd.
BRBS pleit voor een overheidsbeleid dat recycling stimuleert en wil een constructieve bijdrage leveren aan een duurzaam grondstoffenmanagement in Nederland.