23-06-2009 Verkeershinder i.v.m. werkzaamheden aan de A2

Verkeershinder i.v.m. werkzaamheden aan de A2.

Vanaf vrijdag 26 Juni 20:00 uur tot maandag 29 Juni 05:30 vinden de eerste werkzaamheden plaats om de kruising van de Kempenbaan/Meerveldhovenseweg met de A2 in de definitieve situatie te brengen.

Hiervoor zijn de af- en toerit van de aansluiting Veldhoven-Zuid (Afrit 32) komende vanaf knooppunt Batadorp richting knooppunt de Hogt afgesloten, tevens is de Kempenbaan/Meerveldhovenseweg ter hoogte van de A2 afgesloten voor het verkeer Veldhoven - Eindhoven vice versa.

De af- en toerit komende vanaf knooppunt de Hogt in de richting van knooppunt Batadorp
zijn wel open. Deze af- en toerit zijn gesloten van vrijdag 3 Juli 20:00 uur tot
maandag 6 Juli 05:30.